↑ Return to Cercetare

Burse

Unul dintre aluminii GBA, în prezent doctorand al Facultății de Geologie, Cristina Toma, a primit un grant din parte EGU (European Geosciences Union) pentru participarea la cursul organizat de Universitatea din Minho, Portugalia, „Geoheritage management, conservation, promotion and monitoring”, care se va desfășura în perioada 24-28 Septembrie 2018 în Braga, la Universitatea Minho.

In baza parteneriatelor incheiate cu universitatile Aix Provence (Franta), Minho  (Portugalia) si Trás-os-Montes and Alto Douro, studentii pot participa la selectia pentru burse Erasmus+. Bursele se acorda pentru realizarea activitatilor de cercetare, prevazute in semestrul IV, in cadrul lucrarilor de dizertatie. Temele de cercetare sunt adaptate profilului studentilor si cerintelor partenerilor din geoparcurile: Haute Provence si Arouca.

Tipuri de lucrari de cercetare realizate:

  • An Inventory of Herpetofauna in Serra da Freita. Arouca Geopark. Portugal. Autor MSc Adina Elena Bratu (2013). Coordonatori Renato Henriques, Daniela Teodorescu, Alexandru Andrasanu;
  • Contributions or the sustainable use of geological heritage: proposals for geosites management in Arouca Geopark – Portugal. Autor MSc Casandra Niculescu (2014). Coordonatori José Brilha & Alexandru Andrasanu.
  • Dezvoltarea unei metodologii dedicată inventarierii patrimoniului cultural imaterial din Geoparcurile UNESCO. Haute-Provence UNESCO Global Geopark – Franța. Autor MSc Roxana Popescu (2016). Corordonatori Guy Martini & Alexandru Andrasanu;