↑ Return to Cercetare

Dizertații și Doctorate

 

Exemple dizertații:

1. Titlul lucrării de disertaţie: Dezvoltarea unei metodologii dedicată inventarierii patrimoniului cultural imaterial din Geoparcurile UNESCO. Studiu de caz: Haute-Provence UNESCO Global Geopark (Franța). Cunoştinţele dobândite în cadrul disciplinelor Geoconservare, Structuri demografice şi culturale, Percepţia riscurilor naturale,  precum şi experienţa acumulată prin programul Erasmus m-au ajutat în mod deosebit în realizarea lucrării de disertaţie.

Pornind de la Convenţia UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi de la alte studii de caz, precum inventarul patrimoniului cultural imaterial din Rezervaţia Biosferei Montseny, UNESCO Catalonia, am dezvoltat o metodologie cu scopul de a inventaria acest patrimoniu pe baza unui proces participativ al comunităţii locale din Haute-Provence UNESCO Global Geopark. Luând în considerare textul Convenţiei UNESCO pentru salvgadarea patrimoniului cultural imaterial, prin această metodologie am putut proceda la realizarea unei anchete bazate pe chestionar prin care locuitorii unei comune din acest geoparc au identificat elemente ale patrimoniului lor cultural imaterial şi elemente de identitate locală, precum şi la organizarea unei reuniuni participative cu un grup al comunităţii locale. Această reuniune a permis validarea criteriilor Convenţiei UNESCO pentru elementele patrimoniului cultural imaterial identificate prin intermediul chestionarului: caracterul viu, transmiterea din generaţie în generaţie, identitatea şi recunoașterea locală. Procesul de conştientizare pentru conservarea patrimoniului cultural imaterial declanşat în cadrul comunităţii locale cu această ocazie a dus la organizarea de cursuri pentru predarea dialectului limbii regionale, articole publicate în presa locală tratând acest subiect. Realizarea acestei metodologii mi-a permis să înţeleg că patrimoniul cultural imaterial poate contribui la dezvoltarea durabilă a populaţiilor locale de pe teritoriul geoparcurilor UNESCO prin punerea în aplicare de acţiuni educative.

2. Titlul lucrării de disertaţie: Curriculum pentru complexitate, în geoparc

Istoria pământului, vizibilă în aflorimentele din geoparc, în construcții, în sol, în natură, în obiecte și în oameni nu merită să fie limitată la descompunerea în materii; ea indicându-ne de fapt numeroase cuplaje și procese care au avut loc într-un unic sistem complex. Separarea ne poate ajuta într-un exercițiu de a crea modele pentru a înțelege în final, întregul; însă ne-am oprit la înțelegerea extremă a modelelor fragmentate. Rolul educației în secolul XXI este să producă mai mult decât informație: cunoaștere. Cultivarea de specialiști într-un domeniu, dar în același timp ignoranți în mii de alte domenii, conduce către performanță fără etică și fără o perspectivă sustenabilă.

3. Titlul lucrării de disertație: Geotourism and Geoducation in Terras de Cavaleiros UNESCO Global Geopark

Teza mea de disertatie s-a numit Geotourism and Geoducation in Terras de Cavaleiros UNESCO Global Geopark, realizată sub îndrumarea prof Diamantino Pereira de la Universitatea Minho din Braga, Portugalia, în cadrul semestrului Erasmus. Tinutul Cavalerilor este un Geoparc din nord-estul Portugaliei, ce se intinde pe raza municipalitatii Macedo de Cavaleiros. Am ales ca subiect de studiu geoturismul si geoeducația deoarece am vrut sa pun in prim plan importanta geoturismului in dezvoltarea sustenabilă a regiunii și schimbarile pe care le aduce in comunitățile locale; totodată, geoeducatia este foarte importanta, axându-se în principiu pe implicarea în activități și programe educaționale a școlarilor din comunitățile locale, dar și din țară, care învață despre importanța mediului, geodiversitate, cultură, promovând la rândul lor geoparcul. Scrierea disertației a presupus muncă de birou dar și foarte multă muncă de teren, documentând activitățile desfășurate de angajații geoparcului si participând efectiv la programele desfășurate. A fost o experiență inedită, din care am învățat practic dinamica geoturismului și geoeducației într-un geoparc.

4. Titlul lucrării de disertație: Evaluarea impactului asupra stării ecologice a corpurilor de apă. Studiu de caz – MHC Sacherstița

Deoarece Masterul GBA este un master interdisciplinar, mi-a permis sa îmi aleg ca temă a lucrării de dizertație evaluarea impactului unei microhidrocentrale asupra stării ecologie a unui râu de munte. Realizarea lucrării a implicat atât o documentare teoretică serioasă în domenii multiple, de la biologie la tehnologie și inginerie, cât și o serie de investigații în teren. Evaluarea în sine s-a bazat pe analiza spațială a oricăror modificări evidențiate în datele colectate din teren, analiză pentru care cursul de GIS din cadrul masterului a fost binevenit. Pot spune ca libertatea oferită de acest master în a-mi alege o astfel de temă de dizertație îl face unic, asigurând în același timp un final frumos al unei experiențe memorabile.

5. Titlul lucrării de disertație: Promovarea turistică a Comunei Odobeşti prin valorificarea patrimoniului imaterial : Povestiri din cel de-al doilea razboi mondial

In ciuda faptului ca titlul lucrarii este foarte lung, ideea principala a lucrarii mele este una simpla: promovarea Comunei mele natale. Tinand cont ca am copilarit in Comuna Odobesti, doresc ca povestirile unice pe care le-am cules din sat sa ajunga la cat mai multe persoane. Astfel, placandu-mi foarte mult tema disertatiei nu mi-a fost deloc greu sa o realizez.

Exemple teze de doctorat:

  1. Titlul lucrării :Crearea unei metodologii pentru interpretarea unui element de geodiversitate cu scopul educării și al dezvoltării durabile. – in proces de scriere.

Scopul lucării este crearea unui cadru pentru o metodologie ce poate fi urmată în dezvoltarea unui plan de interpretare al unui element de geodiversitate (în cazul acestei lucrări sarea Miocenă din zona Meledic – Geoparcul Ținutul Buzăului). Practic reprezintă gasirea unei metodologii pentru o cât mai bună integrare a unui element geologic în conștiința populară. Astfel subiectul este abordat prin trei domenii: GEODIVERSITATE, ANTROPOLOGIE și SOCIO-ECONOMIE. Pentru fiecare dintre cele 3 domenii vor fi construite teme care vor fi cercetate separat (ex. Geodiversitate: Formare, Acumulare, Diapirism, Chimism, Peisaj, Relief, Hazard. Fiecare temă va avea cuvinte cheie asignate. Acestea vor conduce către o serie de elemente care vor sta la baza interpretării. După aflarea cuvintelor cheie va trebui stabilit scopul interpretării : pentru educație, pentru geo-turism, pentru antreprenori. Având și elementele de la baza interpretării și scopul, putem construi mesajul interpretării. Iar mesajul poate fi transmis și introdus în conștiința publică prin anumite mijloace:panouri, instalații, geo-rute, VR, AR, centre de vizitare, landart etc. Acest cadru ar reprezenta o metodologie care trebuie urmată atunci când interpretăm cunoștințele științifice despre un proces geologic. Astfel, această abordare –  Geodiversitatea reflectata prin aspecte antropologice și socio-economice- ar fi o metodă de succes pentru a arăta publicului larg modul în care un element geologic le-a influențat viața sensibilizându-i în privința Științelor Pământului.