↑ Return to Cursuri și evenimente

Listă profesori

Paulina Anastasiu, Prof. univ. dr. la Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucuresti, are experienţă şi expertiză în taxonomia plantelor, monitorizarea plantelor şi habitatelor Natura 2000, evaluarea biodiversităţii, specii invazive. A publicat peste 70 de articole ştiinţifice şi cărţi de specialitate, a participat la numeroase conferinţe interne şi internationale, a fost membru în echipa de cercetare a peste 30 de proiecte interne şi internationale, a coordonat două proiecte naţionale privind speciile invazive, a colaborat la un proiect internaţional pe aceeaşi temă. A coordonat peste 65 de lucrări de licenţă, disertaţie sau pentru obţinerea gradului didactic I. Este membru în „Scientific Forum on Invasive Alien Species” constituit pentru asistarea Comisiei Europene, conform Art. 28 al Reglementării (EU) No1143/2014, membru in Consiliul Stiintific al Parcului National Defileul Jiului, din 2007 este editor al revistei ştiinţifice Acta Horti Botanici Bucurestiensis, iar din anul 2011 este directorul Grădinii Botanice „D. Brandza” a Universităţii din Bucureşti.

Mihai Emilian Popa, Conf. dr. habil. la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București. Geolog și paleontolog, specializat în Paleobotanică, Palinologie, Geologia zăcămintelor de cărbuni și paleoecosisteme terestre. Doctor în Paleobotanică (2000), abilitare la București (2015), post-doc Fulbright Scholar la University of Florida, Gainesville (2001-2002). Profesor invitat la Universitatea Claude – Bernard din Lyon (2002), Marie Curie more experienced researcher (2006-2010) la University College Dublin, vicepreședinte al Organizației Internaționale de Paleobotanică (IOP, 2010-2015), fondator al Laboratorului de teren Dilcher-Popa (Bigăr, Munții Almăjului, Carpații de Sud), membru în Consiliul științific al Parcului natural Porțile de Fier (din 2003). Premii: ”In hoc signo vinces” (CNCSIS, 2003) și ”Grigore Cobălcescu” (Academia Română, 2011).

Zoltan Csiki Sava, Conf. dr. la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, cu domeniul major de interes (didactic și de cercetare) reprezentat de Istoria Pământului, și în principal investigarea multidisciplinară al alcătuirii și evoluției ecosistemelor continentale mezozoice. Obiectivul principal de studiu reprezentat de paleobiocenoză continentală Cretacic terminală din arealul transilvan, mai ales din Bazinul Hațeg, contribuind astfel la fundamentarea științifică a creării Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, geoparc UNESCO administrat de Universitatea din București.   

Ionut Savulescu, Conf dr la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti (1999); studii aprofundate in Evaluare funciară, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (2006); doctor în geografie al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Geografie (2010); cu teza ”Interrelatiile dintre componentele fizico-geografice si etajarea padurii in Muntii Iezer”. Are peste 60 de lucrări publicate (cărţi, articole ştiinţifice, atlase, hărți), peste 60 de comunicări la sesiuni ştiinţifice în ţară sau străinătate si 13 contracte de cercetare, din care unul in calitate de director. Domeniile de expertiză sunt Pedologie, Geografia solurilor, Bonitarea terenurilor, Degradarea solurilor, modelarea in Sistem Informational Geografic (SIG) a particularitatilor geosferelor, analiza si interpretarea hartilor digitale in scop teoretic si aplicativ, analiza in SIG a hazardului abiotic si riscului natural, a potentialului de amenajare a spatiului montan, a geofaciesurilor si geotopurilor in scopul luarii deciziilor in amenajare.

Iuliana LazărProfesor  dr. la Facultatea de Geologie si Geofizica a Universitatii din Bucuresti ; experiență in paleontologia si paleobiologia organismelor nevertebrate, paleontologie evolutiva, microfaciesurile rocilor carbonatice si geologia Romaniei. A publicat 31 de artciole stiintifice dintre care 14 in reviste de specialitate recunoscute international, 4 carti de specialitate, a particpat cu prezentari la numeroase reuniuni stiintifice nationale si internationale. A fost director a 4 proiecte de cercetare stiintifica fundamentala cu finantare natională si membru in echipele de cercetare a 9 proiecte cu finantare natională si internatională. A coordonat peste 30 de lucrari de licenta si a participat la coordonarea a sapte teze de doctorat. Este membra a Societatii Paleontologilor din Romania, a Societatii Geologice a Romaniei, membra a  International Association of Sedimentologists, membra ProGeo, membra a Consiliului Stiintific al Parcului Natural Bucegi (2004 – prezent) si a Consiliului Stiintific al Parcului National Buila-Vânturariţa (2006-2015). A primit premiul Grigore Cobălcescu, al Academiei Romane pentru lucrarea Jurasicul mediu din Masivul Bucegi – versantul vestic – Paleontologie şi Paleoecologie, I. Lazăr  (2006) si PalSIRP- Sepkoski Grants, Sepkoski Grant for research Taxonomy, paleobiogeography and paleoecology of Early Jurassic (Pliensbachian) bivalve fauna from the Peninsular Terrane, southern Talkeetna Mountains, Alaska (2009).

Marius Stoica, Profesor. dr. ing. la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, are ca principala preocupare micropaleontologia, biostratigrafia si reconstituirile plaeoclimatice si paleogeografice. Este cunoscut in lumea stintifica internationala pentru preocuparile legate de evolutia domeniului Paratethys si a Mediteranei. Este membru in bordul executiv al RCMNS (Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy) si a participat la numeroase proiecte si exepeditii internationale legate de  evolutia Paratethysului. De asemenea indeplineste functia de secretar general al CNGR (Comitetul National al Geologilor din Romania). Teza de doctorat in domeniul micropaleontologiei si biostratigrafiei a obtinut premiul “Grigore Cobalcescu” al Academiei Romane.  

Anamaria Iuga, Cercetator, doctor în filologie cu o teză de etnologie, obținută la Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca). Teza sa de doctorat a fost publicată cu titlul Valea Izei îmbrăcată țărănește, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2011. Este șefa secției Studii Etnologice din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, cu o intensă activitate de cercetare în România si in strainatate, privind dinamica artei tradiționale și a obiceiurilor, patrimoniul imaterial și cunoștințele ecologice tradiționale. Participă la sesiuni de comunicări științifice naționale și internaționale, este autorul sau co-autorul a peste 25 de articole de specialitate publicate în reviste științifice, dintre care unele în baze de date internaționale și una indexată ISI. Deține experiență în scrierea și coordonarea de proiecte culturale care au ca scop valorificarea patrimoniului cultural.

Laura Comănescu, Prof dr, Decan al Facultătii de Geografie, Universitatea din Bucureşti. Studii de licență – Facultatea de Geografie (1997); studii aprofundate Geomorfologie dinamică și protecția mediului terestru (1998); doctor în geografie al Universităţii din Bucureşti (2003) cu tema Bazinul râului Casimcea – studiu geomorfologic. Domeniile de expertiză sunt Geomorfologie, Hazarde și riscuri naturale, Geomorfositur, Geoturism. Are peste 100 de comunicări şi publicaţii (cărţi, articole ştiinţifice), a participat la peste 200 de sesiuni ştiinţifice în ţară şi străinătate, a coordonat 6 contracte de cercetare științifică și a fost  membru al echipei de cercetare in 20 de proiecte.

Cristian Ciobanu este doctor în geografie cu lucrarea „Studiu de geografie mentală în municipiul București”, care a pus bazele Geografiei Mentale în România (www.mentalgeo.wordpress.com). Este membru al echipei Caleidoscop, un grup informal de cercetare multidisciplinară a spațiului. Implicat în crearea și managementul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului din 2005, ca student și voluntar, a studiat patrimoniul și organizarea spațiului pentru turism în lucrările de licență și disertație. Din 2012 locuiește în Țara Hațegului, unde este angajat la Geoparc ca administrator de patrimoniu.  Preocupările sale științifice includ ”Percepția spațiului folosită în interpretarea patrimoniului”; „Geografia sacră a Țării Hațegului” precum și o serie întreagă de Geografii ale Percepției: Geografie Imaginativă, Geoteologie, Geocritică și altele. Din 2011 este titularul cursului „Managementul patrimoniului cultural și istoric” în cadrul masterului de „Geobiologie aplicată în conservarea naturii” de la Facultatea de Geologie a Universității din București.

Alexandru Andrasanu, Lector dr. la Facultatea de Geologie si Geofizica, Directorul Departamentului de Geologie si Coordonatorul Unitatii de Administrare a Geoparcului UNESCO – Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului. Este doctor in geologie al Universitatii din Bucuresti (2009), expert UNESCO pentru Geoparcuri, cu misiuni de evaluare in China, Maroc, Franta, Belgia, Grecia. A coordonat proiecte de creare si dezvoltare pentru ariile protejate Muzeul Trovantilor, Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului, Geoparcul UNESCO Tara Hategului, Geoparcul Tinutul Buzaului. Membru in Comitetul de Coordonare a Retelei Globale a Geoparcurilor si a Retelei Europene a Geoparcurilor, membru in Consiliul Stiintific al Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului. A coordonat peste 20 de proiecte si a fost membru in echipele a peste 50 de proiecte de cercetare, educationale si culturale, nationale si internationale, a contribuit la dezvoltarea unor structuri si module educationale, a publicat peste 40 de articole, carti, manuale si are peste 50 de prezentari la conferinte nationale si internationale. Domenii de expertiza: geoparcuri internationale, geoconservare, geoeducatie, geoturism, managementul ariilor protejate (certificat SAP), paleontologie, geologie. Premiul Horia Bernea pentru Patrimoniu imaterial (2007).

Lucian Petrescu – Profesor dr. la Facultatea de Geologie si Geofizica, prodecan al Facultatii de Geologie si Geofizica. Domenii de expertiza : problematica impactului industriei miniere si metalurgice neferoase asupra solului, aerului si activitatii umane si masurile de recuperare a zonelor afectate de activitatea industriala : geochimia solului, efectul haldelor de minereuri asupra mediului – utilizarea vegetatiei specializate pentru reducerea impactului asupra mediului dat de haldele de minereuri.

Cristian Iojă este profesor universitar și director al Departamentului Geografie Regională și Mediu la Universitatea din București, Facultatea de Geografie și cercetător științific la Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact. Din 2015 este profesor abilitat în domeniul Știința Mediului. Are o expertiză deosebită în planificarea mediului și evaluarea impactului asupra mediului ale diferitelor categorii de activități antropice. Activitatea in domeniul managementului ariilor protejate este materializată in peste 30 publicații la nivel național și internațional, participarea in calitate de membru în echipele de lucru a șase proiecte europene (LIFE Nature, ESPON), coordonarea a cinci proiecte de cercetare naționale cu implicare in managementul ariilor protejate, implicarea in realizarea a peste 20 de planuri de management a ariilor protejate (13 in calitate de expert coordonator), participarea in calitate de expert la realizarea unor studii și evaluari coordonate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice,  membru la Consiliul Științific al Parcului Natural Putna-Vrancea, susținerea unor cursuri pentru personalul administrațiilor ariilor protejate sau din instituțiile publice cu atribuții în acest domeniu.

Ana-Maria Nistorescu  – are peste 17 ani de experienţă profesională în domeniul protecţiei mediului: consultanţă, planificare de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea strategică de mediu, sisteme de management de mediu, gestiunea deşeurilor, educaţie ecologică, dezvoltare durabilă, comunicare şi relaţii publice.

Sebastian Cătănoiu este directorul Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ, specialist in managementul ariilor protejate, din 2006 membru al Bison Specialist Group (IUCN/SSC) şi al Delos Initiative( IUCN-WCPA, Task Force on Cultural and Spiritual Values of Protected Areas). Din anul 2007 este  reprezentantul  României in “Cultural Heritage and Traditional Knowledge” WG al Conventiei Carpatice. Absolvent al facultatii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere (Braşov), cu experienta in diferite structuri ale Direcţiilor Silvice Vaslui şi Neamţ RNP Romsilva, a urmat diferite cursuri derulate de organisme de profil (Europarc Consulting, National Park Institute, etc), formator, autor, co-autor sau editor de articole şi cărţi dedicate educaţiei ecologice, managementului ariilor protejate, reintroducerii speciilor. 

Alina Alexa – Comunicarea este importantă. Comunicarea eficientă este vitală. Personal sau profesional dacă te “intelegi” cu cel de lânga tine, totul devine mai ușor, mai simplu, mai plăcut. Dar a comunica eficient nu înseamnă doar să vorbești bine, ci mai ales să asculți și să înțelegi ce vrea să spună celălat. Niciodată nu poți spune că știi totul despre comunicare. Este un proces continuu de perfecționare individual. Lucrez în comunicare de aproape 10 ani. Am inceput activitatea în cadrul unui ONG studențesc la Sibiu. Am continuat în sectorul privat, pe partea de marketing și vânzari. Din 2007 am revenit în mediu ONG. M-am alăturat echipei Propark de la început din 2008 și sunt trainer pe comunicare.

Mihai Togor are mai bine de 10 ani de experienta in conducerea organizației Aqua Crisius din Oradea. De 6 ani coordoneaza echipa de administrare a 6 arii naturale protejate mari și frumoase în Nord Vestul României. Foarte pasionat de ceea ce face, mai ales că a avut puterea de a schimba ”macazul” după o carieră de 20 de ani în vânzări și conduceri de firme, în sistemul privat.  Pentru Mihai, a fi Specialist Arii Protejate (SAP) este într-adevăr o provocare, dar este convins că merită cu vârf și îndesat.

Alina Ioniță – ProPark îmi oferă șansa de a pune în valoare cunoștințele acumulate în domeniul managementului ariilor protejate și de a mă perfecționa în cadrul unei echipe profesioniste și entuziaste. Existența ProPark îmi dă speranța că natura în Romania are o șansă în plus pentru viitor.

Începând din 2004, când am absolvit Facultatea de Geografie și Geologie a Universității Al.I.Cuza din Iași, am început activitatea în cadrul structurilor administrației publice locale și de mediu, continuându-mi studiile în domeniul geografiei mediului și al managementului ariilor protejate, atât în România cât şi în afara ţării. Activitatea desfășurată în ultimii ani este strâns legată de mediul ONG – în care am continuat să mă formez până în prezent şi de domeniile ecoturism, guvernanță şi management participativ al ariilor protejate.

Tiberiu ChiricheșDin perspectiva practicianului în administraţia fondului forestier naţional, consider că în acest moment, în România, exista trei poli de interes în ceea ce priveşte managementul pădurilor. Primul este reprezentat de proprietari și administratori, interesaţi în primul rând de aspectele tehnico-economice ale gospodăririi pădurilor. Al doilea pol este reprezentat de “conservaţionişti” interesaţi în principal de protecţia cât mai strictă a valorilor de mediu și socio-culturale. Al treilea pol este reprezentat de factorii interesaţi, afectaţi direct sau indirect de managementul forestier. Lumea în care eu doresc să trăiesc presupune realizarea unui echilibru fructuos intre cei trei poli. Pentru aceasta unul din primii paşi de urmat este reprezentat de schimbarea mentalităţilor și lărgirea orizonturilor de alegere și aplicare a măsurilor de management forestier. Sunt bucuros să activez ca fformator al Fundației ProPark pentru că astfel am şansa de a mă implica direct în activităţi specifice pentru atingerea acestui deziderat.